Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetFreeDeliveryAmount (deprecated) USUNIEMY 10.02.2020

Ostatnia zmiana: 24.06.2014 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji czy dany użytkownik ma ustawiony limit darmowej wysyłki w danym kraju oraz na pobranie wysokości tego limitu. W przypadku gdy takowy nie jest włączony, zwracana jest tylko wartość 1 w polu activeFlag.

 1. userId | int | wymagany
  Identyfikator użytkownika dla którego pobierany jest limit darmowej wysyłki.
 2. countryId | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 3. webapiKey | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetfreedeliveryamount_request = array(
   'userId' => 123456,
   'countryId' => 1,
   'webapiKey' => 'g2fe408289'
);

 1. freeDeliveryAmount | float
  Wysokość ustawionego limitu darmowej wysyłki.
 2. activeFlag | int
  Informacja o tym czy sprzedający ma ustawiony limit darmowej wysyłki (1 - limit nie jest ustawiony, 2 - limit jest ustawiony).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetfreedeliveryamount_response = array(
   'freeDeliveryAmount' => 200,
   'activeFlag' => 2
);


 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_USER_NOT_FOUND
  Niepoprawny identyfikator użytkownika.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona (nie dotyczy PL).
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI podany na wejściu został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).