Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doSetFreeDeliveryAmount (deprecated) USUNIEMY 10.02.2020

Ostatnia zmiana: 24.06.2014 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na włączanie i wyłączanie limitu darmowej wysyłki oraz ustawianie jego wysokości.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. activeFlag | int | wymagany
  Status limitu darmowej wysyłki (1 - wyłączony, 2 - włączony).
 3. freeDeliveryAmount | float | niewymagany (wymagany gdy activeFlag = 2)
  Wysokość limitu darmowej wysyłki.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dosetfreedeliveryamount_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'activeFlag' => 2,
   'freeDeliveryAmount' => 200
);

 1. responseStatus | boolean
  Potwierdzenie wykonania operacji (true).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dosetfreedeliveryamount_response = array(
   'responseStatus' => true
);


 • ERR_ERP_WRONG_CALL_PARAMS
  W polu activeFlag nie przekazano żadnej wartości, przekazano nieprawidłową lub dla wartości 2 w tym polu nie zostało wypełnione pole freeDeliveryAmount.
 • ERR_INCORRECT_FREE_DELIVERY_AMOUNT
  Niepoprawna kwota limitu darmowej wysyłki (spoza zakresu od 0 do 9999999999).
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).