Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doLoginWithAccessToken

Tematyka: Logowanie
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie sesji allegro (sessionHandlePart) na podstawie tokena użytkownika zalogowanego do Allegro przez OAuth2 (https://ssl.allegro.pl/auth/oauth/authorize). Po pomyślnym uwierzytelnieniu, użytkownik otrzymuje identyfikator sesji, którym następnie może posłużyć się przy wywoływaniu metod wymagających autoryzacji.

 1. access-token | string | wymagany
  Token użytkownika zalogowanego do Allegro przez OAuth2
 2. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 3. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dologinwithaccesstoken_request = array(
   'access-token' => 'eyJ...znQ',
   'country-code' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
);

 1. session-handle-part |  string
  Identyfikator sesji.
 2. user-id | long
  Identyfikator zalogowanego użytkownika.
 3. server-time |  long
  Aktualny czas na serwerze (w formacie Unix time).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dologinwithaccesstoken_response = array(
     'session-handle-part' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
     'user-id' =>
  4109848,
     'server-time' => 1269814134
  );


  • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
   Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
  • ERR_INVALID_ACCESS_TOKEN
   Przekazany token jest niepoprawny lub nieaktualny.
  • ERR_WEBAPI_EXPIRED
   Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
  • ERR_WEBAPI_KEY
   Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.