Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doRemoveFromBlackList (deprecated) USUNIEMY 14.10.2019

Tematyka: Czarna lista
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na usunięcie wskazanych użytkowników z czarnej listy zalogowanego użytkownika.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. users-id-array | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów użytkowników (maks. 25).  Orientacyjna struktura wywołania metody

  $doremovefromblacklist_request = array(
     'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
     'users-id-array' => array(6241878, 9517682)
  );


  1. black-list-result | BlackListResStruct[]
   Tablica struktur zawierających informacje o wynikach operacji.
   1. user-id | long
    Identyfikator użytkownika.
   2. result | int
    Wynik próby usunięcia użytkownika z czarnej listy (1 - pozytywny, 0 - negatywny).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $doremovefromblacklist_response = array(
     'black-list-result' => array(
        array(
           'user-id' => 6241878,
           'result' => 1),
        array(
           'user-id' => 9517682,
           'result' => 0))
  );


  • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
   Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
  • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
   Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
  • ERR_USERS_ARRAY_OVERSIZED
   Liczba podanych identyfikatorów użytkowników przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.