Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doVerifyItem USUNIEMY 30.09.19

Ostatnia zmiana: 28.07.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na sprawdzenie poprawności wystawienia oferty (utworzonej za pomocą metody doNewAuctionExt, w przypadku gdy przekazano przy jej wywołaniu wartość w parametrze local-id) z konta zalogowanego użytkownika oraz numeru oferty wystawionej ponownie (utworzonej za pomocą doSellSomeAgain/doSellSomeAgainInShop, w przypadku gdy przekazano przy ich wywołaniu wartość w parametrze local-id) . Wartość local-id jest zawsze unikalna w ramach konta danego użytkownika.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. local-id | int | wymagany
  Wartość lokalnego identyfikatora, który przekazany został w momencie wystawiania oferty za pomocą metody doNewAuctionExt/doSellSomeAgain/doSellSomeAgainShop.Orientacyjna struktura wywołania metody

$doverifyitem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'local-id' => 123123123
);

 1. item-id | long
  Identyfikator oferty (lub -1 w przypadku, w którym podany lokalny identyfikator jest niepoprawny).
 2. item-listed | int
  Status wystawienia oferty (-1 - oferta nie została i nie zostanie już wystawiona z powodu problemów występujących po stronie Allegro lub z powodu podania niepoprawnego lokalnego identyfikatora, 0 - oferta czeka w kolejce na wystawienie, 1 - oferta została wystawiona poprawnie, 2 - oferta zaplanowana do wystawienia (czeka na wystawienie w czasie ustalonym przez sprzedającego w formularzu sprzedaży), 3 - oferta czeka na ponowne wystawienie (dotyczy aukcji wystawionych ponownie za pomocą doSellSomeAgain/doSellSomeAgainShop)).
 3. item-starting-time | long
  Czas rozpoczęcia oferty (w formacie Unix time; dotyczy wszystkich ofert - zaplanowanych do wystawienia, oczekujących na ponowne wystawienie oraz tych już wystawionych).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$doverifyitem_response = array(
   'item-id' => 981322135,
   'item-listed' => 1,
   'item-starting-time' => 1269603377
);

 • ERR_INVALID_VALUE_IN_LOCAL_ID
  Niepoprawna wartość lokalnego identyfikatora (dopuszczalny zakres: 1-9999999999999).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.