Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doAddToBlackList (deprecated) USUNIEMY 14.10.2019

Tematyka: Czarna lista
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na dodanie wskazanych użytkowników do czarnej listy zalogowanego użytkownika. Użytkownicy dodani do czarnej listy nie mogą kupować żadnych przedmiotów od użytkownika, na którego czarnej liście się znajdują.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. users-black-list-array | UserBlackListStruct[] | wymagany
  Tablica struktur zawierających informacje o użytkownikach, którzy mają zostać dodani do czarnej listy (maks. 25).
  1. user-id | int | wymagany
   Identyfikator użytkownika.
  2. user-black-list-note | string | niewymagany
   Notatka opisująca powód dodania użytkownika do czarnej listy.Orientacyjna struktura wywołania metody

$doaddtoblacklist_request = array(
   'session-handle
' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
  
'users-black-list-array' => array(
      array(
        
'user-id' => 6241878,
        
'user-black-list-note' = 'Żartowniś'),
      array(
        
'user-id' => 7730309,
         'user-black-list-note' = ''))
);

 1. user-black-list-results-arr | UserBlackListAddResultStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o wynikach operacji.
  1. user-id | int
   Identyfikator użytkownika.
  2. add-to-black-list-result | int
   Wynik próby dodania użytkownika do czarnej listy (1 - pozytywny, 0 - negatywny).
  3. add-to-black-list-err-code | string
   Kod błędu wskazujący na powód niepowodzenia (dla wyniku negatywnego).
  4. add-to-black-list-err-msg | string
   Komunikat błędu opisujący powód niepowodzenia (dla wyniku negatywnego).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$doaddtoblacklist_response = array(
   'user-black-list-results-arr
' => array(
      array(
        
'user-id' => 6241878,
         'add-to-black-list-result' => 1,
         'add-to-black-err-code' => '',
         'add-to-black-err-msg' => ''),
      array(
         'user-id' => 7730309,
         'add-to-black-list-result' => 0,
         'add-to-black-err-code' => 'ERR_USER_ALREADY_ADDED_TO_BLACK_LIST',
         'add-to-black-err-msg' => 'Ten Użytkownik już jest na Twojej czarnej liście'))
);


 • ERR_CANT_ADD_YOURSELF_TO_BLACK_LIST
  Nie można dodać siebie samego do czarnej listy.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_USER_ALREADY_ADDED_TO_BLACK_LIST
  Wskazany użytkownik znajduje się już na czarnej liście.
 • ERR_USER_IS_GUEST
  Wskazany użytkownik nie ma zarejestrowanego konta w serwisie.
 • ERR_USER_NOT_FOUND
  Niepoprawny identyfikator użytkownika
 • ERR_USERS_ARRAY_OVERSIZED
  Nie podano żadnego identyfikatora użytkownika lub liczba podanych identyfikatorów przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.