Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doMyBillingItem

Ostatnia zmiana: 14.02.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na sprawdzenie kosztów związanych z wystawieniem oferty oraz prowizją za zrealizowaną w jej ramach sprzedaż. Sprawdzenie kosztów możliwe jest jedynie dla ofert zalogowanego użytkownika, dla ofert nieprzeniesionych do archiwum, czyli przez dwa miesiące od ich zakończenia.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. option | string | niewymagany
  Informacja o tym w jakiej formie mają być zwracane dane (S - tylko podsumowanie kosztów, F - podsumowanie kosztów wraz z rozbiciem na składowe i ich opisem). Domyślną wartością jest S.Orientacyjna struktura wywołania metody

$domybillingitem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 999071683,
   'option' => 'F'
);

 1. entry-fees | ItemBilling[]
  Tablica struktur zawierających informacje o kosztach związanych z wystawieniem oferty.
  1. bi-name | string
   Nazwa opłaty.
  2. bi-value | string
   Kwota opłaty.
 2. ending-fees | ItemBilling[]
  Tablica struktur zawierających informacje o prowizji od sprzedaży towaru.
  1. bi-name | string
   Nazwa opłaty.
  2. bi-value | string
   Kwota opłaty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$domybillingitem_response = array(
   'entry-fees' => array(
      array(
         'bi-name' => 'SUM',
         'bi-value' => '-0.5'),
      array(
         'bi-name' => 'Wystawienie przedmiotu',
         'bi-value' => '-0.25'),
      array(
         'bi-name' => 'Opłata za pokazanie miniaturki',
         'bi-value' => '-0.15'),
      array(
         'bi-name' => 'Dopłata za duże zdjęcia',
         'bi-value' => '-0.1')),

   'ending-fees' => array(
      array(
         'bi-name' => 'SUM',
         'bi-value' => '-1.6'),
      array(
         'bi-name' => 'Prowizja od sprzedaży',
         'bi-value' => '-1.6'))

);

 • ERR_INVALID_ITEM_ID
  Niepoprawny identyfikator oferty lub wskazana oferta nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika.
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.