Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doSellSomeAgainInShop USUNIEMY 30.09.19

Ostatnia zmiana: 24.07.2014 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na wystawienie ofert w serwisie na podstawie ofert istniejących. Od 13.06. nie można już wystawić ofert w formacie sklep. Wznowioną ofertę wystawimy jako zwykłą. Metoda działa identycznie jak doSellSomeAgain. Z uwagi na specyfikę działania mechanizmu ponownego wystawiania ofert - identyfikatory ofert zwracane na wyjściu, to identyfikatory ofert na podstawie których nowe oferty zostały/miały zostać wystawione - nie identyfikatory nowowystawionych ofert. W celu sprawdzenia numeru nowowystawionej oferty należy nadać jej lokalny identyfikator podczas wywoływania doSellSomeAgainInShop, a następnie użyć go w metodzie doVerifyItem.

 1. session-handle |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. sell-items-array | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert, które mają zostać wystawione ponownie (maks. 25).
 3. sell-starting-time | long | niewymagany
  Data wystawienia oferty (w formacie Unix time). W przypadku gdy oferty mają zostać wystawione od razu, w parametrze tym należy przekazać 0.
 4. sell-shop-duration | int | wymagany
  Czas trwania oferty. Dozwolone wartości:
  - 30 dni, w formacie sklep
  - 0 - oferta do wyczerpania przedmiotów, w formacie sklep.
 5. sell-shop-options | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na wskazanie dodatkowych czynności, które mają zostać wykonane po ponownym wystawieniu oferty (1 - źródłowe oferty zostaną usunięte z odpowiedniej zakładki w Moim Allegro, 2 - zostanie wysłany e-mail potwierdzający wystawienie, 3 - obie wymienione).
 6. sell-prolong-options | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na ustawienie wznawiana ofert po ich zakończeniu (0 - wyłączenie wznawiania ofert, 1 - wznawianie ofert z pełnym zestawem przedmiotów, 2 - wznawianie ofert jedynie z niesprzedanymi przedmiotami). Domyślną wartością jest 0.
 7. sell-shop-category | long | niewymagany
  Identyfikator kategorii użytkownika w Sklepie Allegro (listę identyfikatorów kategorii sklepowych zalogowanego użytkownika uzyskać można za pomocą metody doGetShopCatsData). W przypadku przekazania w parametrze wartości domyślnej (0), oferty wystawione zostaną w kategoriach sklepowych ofert źródłowych (jeśli kategoria sklepowa w danej ofercie źródłowej nie została wybrana, oferta na jej podstawie wystawiona zostanie w kategorii Pozostałe).
 8. local-ids | int[] | niewymagany
  Tablica lokalnych identyfikatorów, które mają zostać dodatkowo nadane ofertom (zakres: 1-9999999999999).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dosellsomeagaininshop_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'sell-items-array' => array(1019445021, 1019653027),
   'sell-starting-time' => 0,
   'sell-shop-duration' => 30,
   'sell-shop-options' => 2,
   'sell-prolong-options' => 0,
   'sell-shop-category' => 299592,
   'local-ids' => array(10, 11)
);

 1. items-sell-again | StructSellAgain[]
  Tablica struktur zawierających informacje o ofertach wystawionych ponownie.
  1. sell-item-id | long
   Identyfikator oferty, na podstawie której została wystawiona nowa oferta.
  2. sell-item-info | string
   Informacja o kosztach związanych z wystawieniem oferty.
  3. sell-item-local-id | int
   Wartość nadanego lokalnego identyfikatora (do wykorzystania w doVerifyItem).
 2. items-sell-failed | StructSellFailed[]
  Tablica struktur zawierających informacje o ofertach, które nie zostały wystawione ponownie.
  1. sell-item-id | long
   Identyfikator oferty, na podstawie której miała zostać wystawiona nowa oferta.
  2. sell-fault-code | string
   Kod błędu wskazujący na powód niepowodzenia.
  3. sell-fault-string | string
   Komunikat błędu opisujący powód niepowodzenia.
 3. items-sell-not-found | long[]
  Tablica identyfikatorów ofert, które nie zostały wystawione ponownie (wskazane oferty nie należały do zalogowanego użytkownika lub podane identyfikatory były niepoprawne).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dosellsomeagaininshop_response = array(
     'items-sell-again' => array(
        array(
           'sell-item-id' => 1019445021,
           'sell-item-info' => 'Wystawienie przedmiotu (sklep): 0,05 zł',
           'sell-item-local-id' => 10)),
     'items-sell-failed' => array(),
     'items-sell-not-found' => array(1019653027)
  );

  • ERR_BLOCK_SELL_COMPANY_INFO
   Użytkownik z blokadą znaczka Firma nie może wystawiać nowych ofert.
  • ERR_BLOCK_SELL_SELL
   Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może wystawiać nowych ofert. Aby wyjaśnić powód blokady, należy skontaktować się z Allegro poprzez formularz kontaktowy.
  • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
   Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
  • ERR_CATEGORY_NOT_FOUND
   Nie podano identyfikatora kategorii, identyfikator jest błędny, lub wskazana kategoria nie jest kategorią najniższego rzędu.
  • ERR_DEPARTMENT_PAGE_RATING_TOO_LOW
   Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie działu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
  • ERR_FEATURED_NOT_ACTIVATED
   Nie można ustawić opcji Wyróżnienie z powodu braku pełnej aktywacji konta (dot. Rosji).
  • ERR_INCORRECT_CONVERSION_TO_SHOP
   To nie jest oferta ze sklepu Allegro. Tutaj wystawisz tylko oferty sklepowe.
  • ERR_INPUT_ARRAY_EMPTY
   Nie podano min. jednego identyfikatora oferty.
  • ERR_INVALID_DURATION_TIME
   Niepoprawna wartość w parametrze określającym czas trwania oferty.
  • ERR_INVALID_PARAM_SHOP_PROLONG
   Niepoprawna wartość w parametrze pozwalającym na ustawienie wznawiania oferty.
  • ERR_ITEM_AND_LOCAL_IDS_MISMATCHED
   Liczba identyfikatorów w tablicy local-ids jest różna od liczby podanych identyfikatorów ofert.
  • ERR_ITEMS_ARRAY_OVERSIZED
   Liczba podanych identyfikatorów ofert przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
  • ERR_JUNIOR_CANT_BID_LIST_IN_THIS_CATEGORY
   Użytkownik konta Junior nie może wystawić oferty w wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Trafika, Broń, Wiatrówki, Erotyka).
  • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
   Przekroczono limit 50 zł na wystawianie ofert, który obowiązuje dla użytkowników konta Junior.
  • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_THIS_COUNTRY
   Metoda jest niedostępna w tym kraju (dotyczy allegro.by, allegro.kz oraz aukro.sk).
  • ERR_NO_DATABASE
   Problemy z bazą danych Allegro.
  • ERR_NO_ON_DELIVERY_PAYMENT
   Dla wybranych opcji płatności przy odbiorze należy wybrać odpowiednią formę płatności.
  • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
   Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
  • ERR_NOT_ALLOWED_CHARS_IN_ITEM_NAME_OFFLINER
   W tytule oferty użyto niedozwolonych znaków. Wszystkie użyte znaki muszą istnieć w alfabecie kraju zalogowanego użytkownika.
  • ERR_NOT_ENOUGH_MONEY_TO_SELL
   Stan konta jest zbyt niski, by wystawić ofertę z płatnymi opcjami promowania (dotyczy Czech i Rosji).
  • ERR_POSTAGE_OPTIONS_VALUES_INCORRECT
   Niepoprawnie wypełniono koszta dostawy (należy podać wartość we wszystkich trzech polach: pierwsza sztuka, kolejna sztuka, ilość w paczce - lub jedynie dla pierwszej sztuki).
  • ERR_SELECT_PHOTO
   Brak danych zdjęcia.
  • ERR_SHOP_CANT_LIST_IN_THIS_COUNTRY
   Użytkownik nie ma aktywnego Sklepu Allegro lub nie może wystawiać ofert sklepowych w tym kraju.
  • ERR_SHOP_CATEGORY_NOT_FOUND
   Niepoprawna wartość identyfikatora kategorii sklepowej.
  • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_CATS
   Nie można wystawić w Sklepie Allegro ofert z wybranych kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Wakacje).
  • ERR_TOO_DISTANT_FUTURE
   Niepoprawna (zbyt odległa) data rozpoczęcia oferty (maks. 30 dni naprzód).
  • ERR_TOO_MANY_FUTURE_AT_THIS_TIME
   Przekroczono ogólny limit ofert do planowanego wystawienia (1000) w wybranej 5-minutowej puli.
  • ERR_TOO_MANY_YOUR_FUTURE_AUCTIONS
   Przekroczono jednostkowy (dla użytkownika) limit ofert do planowanego wystawienia (1000).
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.
  • ERR_ONLY_CLASSIFIED_ADS_CATEGORY
   W podanej kategorii można wystawiać tylko oferty ogłoszeniowe.
  • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
   Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.