Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doShowUser (deprecated) USUNIEMY 30.03.2020

Ostatnia zmiana: 09.06.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie publicznie dostępnych informacji o dowolnym użytkowniku serwisu. Użytkownik może być wskazany za pomocą jego identyfikatora lub nazwy - w przypadku przekazania wartości w obu wymienionych parametrach, zwrócone zostaną informacje o użytkowniku wskazanym w parametrze user-id.

 1. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 2. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 3. user-id | long | wymagany (nie, jeżeli podano user-login)
  Identyfikator użytkownika.
 4. user-login | string | wymagany (nie, jeżeli podano user-id).
  Nazwa użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$doshowuser_request = array(
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'country-id' => 1,
   'user-id' => 0,
   'user-login' => 'm010ch'
);

 1. user-id | long
  Identyfikator użytkownika.
 2. user-login | string
  Nazwa użytkownika.
 3. user-country | int
  Kraj użytkownika.
 4. user-create-date | long
  Data rejestracji użytkownika (w formacie Unix time).
 5. user-login-date | long
  Data ostatniego logowania użytkownika (w formacie Unix time).
 6. user-rating | int
  Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
 7. user-is-new-user | int
  Informacja o tym, czy konto użytkownika rejestrowane było w ciągu ostatnich 3 tygodni (1 - tak, 0 - nie).
 8. user-not-activated | int
  Informacja o tym, czy użytkownik dokonał pełnej aktywacji konta (1 - nie, 0 - tak).
 9. user-closed | int
  Informacja o tym, czy użytkownik dokonał zamknięcia konta (1 - tak, 0 - nie).
 10. user-blocked | int
  Informacja o tym, czy konto użytkownika jest zablokowane (1 - tak, 0 - nie).
 11. user-terminated | int
  Informacja o tym, czy użytkownik rozwiązał umowę z serwisem (1 - tak, 0 - nie).
 12. user-has-page | int
  Informacja o tym, czy użytkownik ma aktywną stronę "O mnie" (1 - tak, 0 - nie).
 13. user-is-sseller | int deprecated
  Pole nieaktualne. Zawsze zwracamy 0.
 14. user-is-eco | int
  Informacja o tym, czy użytkownik jest Eko-Użytkownikiem (1 - tak, 0 - nie).
 15. user-positive-feedback | ShowUserFeedbacks
  null. Struktura nieaktywna. Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
  1. user-f-last-week | int
   0.
  2. user-f-last-month | int
   0.
  3. user-f-all | int
   0.
  4. user-f-sold-items | int
   0.
  5. user-f-buy-items | int
   0.
 16. user-negative-feedback | ShowUserFeedbacks
  null. Struktura nieaktywna. Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
  1. user-f-last-week | int
   0.
  2. user-f-last-month | int
   0.
  3. user-f-all | int
   0.
  4. user-f-sold-items | int
   0.
  5. user-f-buy-items | int
   0.
 17. user-neutral-feedback | ShowUserFeedbacks
  null. Struktura nieaktywna.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
  1. user-f-last-week | int
   0.
  2. user-f-last-month | int
   0.
  3. user-f-all | int
   0.
  4. user-f-sold-items | int
   0.
  5. user-f-buy-items | int
   0.
 18. user-junior-status | int
  Informacja o tym, czy użytkownik korzysta z konta Junior (1 - tak, 0 - nie).
 19. user-has-shop | int
  Informacja o tym, czy użytkownik posiada aktywny Sklep Allegro (1 - tak, 0 - nie).
 20. user-company-icon | int
  Informacja o tym, czy użytkownik korzysta z konta Firma (1 - tak, 0 - nie; dla UA/KZ zawsze zwracane będzie 0).
 21. user-sell-rating-count | int
  0. Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
 22. user-sell-rating-average | SellRatingAverageStruct[]
  null. Struktura nieaktywna.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
  1. sell-rating-group-title | string
   0.
  2. sell-rating-average | float
   0.
 23. user-is-allegro-standard | int deprecated
  Pole nieaktualne. Zawsze zwracamy 0.
 24. user-is-b2c-seller | int
  [Dotyczy tylko użytkowników z aukro.bg] Informacja o tym, czy użytkownik może wystawiać oferty (0 - nie, 1 - tak).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$doshowuser_response = array(
   'user-id' => 4109848,
   'user-login' => 'm010ch',
   'user-country' => 1,
   'user-create-date' => 1129557219,
   'user-login-date' => 1274972672,
   'user-rating' => 0,
   'user-is-new-user' => 0,
   'user-not-activated' => 0,
   'user-closed' => 0,
   'user-blocked' => 0,
   'user-terminated' => 0,
   'user-has-page' => 0,
   'user-is-sseller' => 0,
   'user-is-eco' => 0,
   'user-positive-feedback' => array(
      'user-f-last-week' => 0,
      'user-f-last-month' => 14,
      'user-f-all' => 387,
      'user-f-sold-items' => 224,
      'user-f-buy-items' => 163),
   'user-negative-feedback' => array(
      'user-f-last-week' => 0,
      'user-f-last-month' => 0,
      'user-f-all' => 0,
      'user-f-sold-items' => 0,
      'user-f-buy-items' => 0),
   'user-neutral-feedback' => array(
      'user-f-last-week' => 0,
      'user-f-last-month' => 0,
      'user-f-all' => 0,
      'user-f-sold-items' => 0,
      'user-f-buy-items' => 0),
   'user-junior-status' => 0,
   'user-has-shop' => 0,
   'user-company-icon' => 0,
   'user-sell-rating-count' => 10,
   'user-sell-rating-average' => array(
      array(
         'sell-rating-group-title' => 'Zgodność przedmiotu z opisem',
         'sell-rating-group-average' => 4.5),
      array(
         'sell-rating-group-title' => 'Kontakt ze Sprzedającym',
         'sell-rating-group-average' => 4.9),
      array(
         'sell-rating-group-title' => 'Czas realizacji zamówienia',
         'sell-rating-group-average' => 4.6),
      array(
         'sell-rating-group-title' => 'Koszt wysyłki',
         'sell-rating-group-average' => 4.5),
   'user-is-allegro-standard' => 1,
   'user-is-b2c-seller' => 0)
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_USER_NOT_FOUND
  Nie podano identyfikatora/nazwy użytkownika, podany identyfikator/nazwa są niepoprawne lub podano identyfikator niezarejestrowanego użytkownika.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.