Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetDeals (deprecated) USUNIEMY 13.01.2020

Ostatnia zmiana: 10.11.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie pojedynczych aktów zakupowych zrealizowanych przez danego kupującego we wskazanej ofercie (w której sprzedającym był zalogowany użytkownik). Metoda zwraca tylko te akty zakupowe, które nie są jeszcze opłacone. Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja, w której akt zakupowy został opłacony, ale płatność została anulowana - jest on wtedy traktowany jak nieopłacony i informacja o nim zostanie zwrócona. W przypadku przekazania identyfikatora użytkownika, który nie istnieje - zwracana jest pusta struktura.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. buyer-id | int | wymagany
  Identyfikator kupującego.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetdeals_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 1087784659,
   'buyer-id' => 2580451
);

 1. deals-list | DealsStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o aktach zakupowych.
  1. deal-id | long
   Identyfikator aktu zakupowego.
  2. deal-date | long
   Data dokonania aktu zakupowego.
  3. deal-quantity | int
   Liczba zakupionych przedmiotów.
  4. deal-amount-original | float
   Kwota łączna (liczba * cena jednostkowa) za akt zakupowy - bez rabatu
  5. deal-amount-discounted | float
   Kwota łączna (liczba * cena jednostkowa) za akt zakupowy - z aktualnie nałożonym rabatem. Jeżeli rabat nie został nałożony - kwota jest równa kwocie bez rabatu.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetdeals_response = array(
   'deals-list' => array(
      array(
         'deal-id' => 15204949,
         'deal-date' => 1275903331,
         'deal-quantity' => 1,
         'deal-amount-original' => 22.00,
         'deal-amount-discounted' => 22.00))
);

 • ERR_INCORRECT_BUYER_ID
  Brak lub niepoprawna wartość (<= 0) identyfikatora kupującego.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Brak, niepoprawna wartość (<= 0) identyfikatora oferty lub oferta o podanym identyfikatorze nie istnieje.
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła. 
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_YOU_NOT_SOLD_THIS_ITEM
  Zalogowany użytkownik nie był sprzedającym we wskazanej ofercie.