Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyIncomingPaymentsRefunds (deprecated) USUNIEMY 10.02.2020

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 10.11.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy zwrotów (wycofanych wpłat dokonanych za pośrednictwem Allegro Finanse) za transakcje zrealizowane przez kupujących w ramach ofert zalogowanego użytkownika. Okres czasu, dla jakiego metoda zwraca dane to ok. 90 dni. W przypadku przekazania identyfikatora użytkownika, który nie istnieje - zwracana jest pusta struktura.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. buyer-id | int | niewymagany
  Identyfikator kupującego, który dokonywał wpłaty której dotyczy zwrot.
 3. item-id | long | niewymagany
  Identyfikator oferty, której dotyczy zwrot.
 4. limit | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 25; przesłanie wartości 0 lub wyższej niż maksymalna spowoduje ustawienie rozmiaru porcji na wartość domyślną: 25).
 5. offset | int | niewymagany
  Sterowanie (poprzez inkrementację przekazywanej wartości) pobieraniem kolejnych porcji danych (numery porcji indeksowane są od 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmyincomingpaymentsrefunds_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'buyer-id' => 0,
   'item-id' => 0,
   'limit' => 0,
   'offset' => 0
);

 1. pay-trans-income-refunds | UserIncomingPaymentRefundsStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o zwrotach w ramach ofert zalogowanego użytkownika.
  1. pay-refund-trans-id | long
   Identyfikator transakcji Allegro Finanse.
  2. pay-refund-it-id | long
   Identyfikator oferty (lub 0 dla zwrotu kwoty dodatkowej).
  3. pay-refund-buyer-id | int
   Identyfikator kupującego.
  4. pay-refund-value | float
   Wartość kwoty zwrotu.
  5. pay-refund-reason | string
   Treść powodu zwrotu.
  6. pay-refund-date | long
   Data zwrotu (w formacie Unix time).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmyincomingpaymentsrefunds_response = array(
   'pay-trans-income-refunds' => array(
      array(
         'pay-refund-trans-id' => 1964852,
         'pay-refund-it-id' => 891436088,
         'pay-refund-buyer-id' => 2580451,
         'pay-refund-value' => 54.00,
         'pay-refund-reason' => 'Towar niedostępny',
         'pay-refund-date' => 1264636263))
);


 • ERR_INCORRECT_BUYER_ID
  Niepoprawny (< 0) identyfikator kupującego.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Niepoprawny (< 0) identyfikator oferty lub oferta o podanym identyfikatorze nie istnieje.
 • ERR_INCORRECT_PAGE_NUMBER
  Niepoprawny (< 0) numer porcji danych.
 • ERR_INCORRECT_PAGE_SIZE
  Niepoprawny (< 0) rozmiar porcji danych.
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_YOU_NOT_SOLD_THIS_ITEM
  Zalogowany użytkownik nie był sprzedającym w podanej ofercie.