Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetShipmentData (deprecated) USUNIEMY 13.01.2020

Tematyka: Różne
Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie pełnej listy sposobów dostawy dostępnych we wskazanym kraju.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetshipmentdata_request = array(
   'country-id' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. shipment-data-list | ShipmentDataStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o dostępnych sposobach dostawy.
  1. shipment-id | int
   Identyfikator sposobu dostawy.
  2. shipment-name | string
   Nazwa sposobu dostawy.
  3. shipment-type | int
   Typ sposobu płatności (1 - płatność z góry, 2 - płatność przy odbiorze).
  4. shipment-time | ShipmentTimeStruct
   Struktura zawierająca informacje o czasie wysyłki określonym przez przewoźnika, odpowiednim dla danego sposobu dostawy.
   1. shipment-time-from | int
    Początek zakresu dla czasu wysyłki określonego przez przewoźnika (w godzinach; informacja zwracana tylko dla PL).
   2. shipment-time-to | int
    Koniec zakresu dla czasu wysyłki określonego przez przewoźnika (w godzinach; informacja zwracana tylko dla PL).
 2. local-version | long
  Wartość klucza wersji odpowiednia dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetshipmentdata_response = array(
   'shipment-data-list' => array(
      array(
         'shipment-id' => 1,
         'shipment-name' => 'Paczka pocztowa ekonomiczna',
         'shipment-type' => 1,

         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 72,
           'shipment-time-to ' => 72 )),
      array(
         'shipment-id ' => 2,
         'shipment-name ' => 'List ekonomiczny',
         'shipment-type' => 1,
         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 72,
           'shipment-time-to ' => 72 )),
      array(
         'shipment-id ' => 3,
         'shipment-name ' => 'Paczka pocztowa priorytetowa',
         'shipment-type' => 1,
         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 24,
           'shipment-time-to ' => 24 )),
      array(
         'shipment-id ' => 4,
         'shipment-name ' => 'List priorytetowy',
         'shipment-type' => 1,
         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 24,
           'shipment-time-to ' => 24 )),
      array(
         'shipment-id ' => 5,
         'shipment-name ' => 'Przesyłka pobraniowa',
         'shipment-type' => 2,
         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 72,
           'shipment-time-to ' => 72 )),
      array(...)),
   'local-version' => 16551276
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).