Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetPostBuyFormsDataForSellers (deprecated) USUNIEMY 13.01.2020

Ostatnia zmiana: 25.04.2013 r.
Dostępność:
Metoda pozwala sprzedającym na pobranie wszystkich danych z wypełnionych przez kupujących formularzy pozakupowych oraz dopłat do nich. Metoda zwraca także szczegółowe informacje dot. płatności (realizowanych przez Allegro Finanse) powiązanych ze wskazanymi transakcjami, informacje nt. wybranego punktu odbioru oraz dane identyfikacyjne dot. przesyłki zawierającej produkty składające się na wskazane transakcje. W przypadku podania w wejściowej tablicy niepoprawnych identyfikatorów transakcji lub takich do których zalogowany użytkownik nie ma dostępu, są one pomijane podczas prezentowania danych wyjściowych (dane zwracane są tylko dla identyfikatorów transakcji rozpoznanych jako poprawne i należące do użytkownika będącego właścicielem danej sesji). Dodatkowo - wywołanie metody dla transakcji, w której zalogowany użytkownik był stroną kupującą, spowoduje zwrócenie pustej struktury. Do takich celów wykorzystywana być powinna metoda doGetPostBuyFormsDataForBuyers.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. transactions-ids-array | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów transakcji lub dopłat do nich (maks. 25; informacje nt. powiązania identyfikatora oferty z identyfikatorem transakcji uzyskać można za pomocą metody doGetTransactionsIDs).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetpostbuyformsdataforsellers_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'transactions-ids-array' => array(3381748)
);

 1. post-buy-form-data | PostBuyFormDataStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje pobrane z wypełnionych formularzy pozakupowych.
  1. post-buy-form-id | long
   Identyfikator transakcji.
  2. post-buy-form-items | PostBuyFormItemStruct[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o zakupach użytkownika w ofercie.
   1. post-buy-form-it-quantity | int
    Liczba zakupionych towarów.
   2. post-buy-form-it-amount | float
    Łączna cena za wszystkie zakupione w ofercie towary.
   3. post-buy-form-it-id | long
    Identyfikator oferty.
   4. post-buy-form-it-title | string
    Tytuł oferty.
   5. post-buy-form-it-country | int
    Identyfikator kraju.
   6. post-buy-form-it-price | float
    Cena pojedynczego towaru.
   7. post-buy-form-it-deals | PostBuyFormItemDealsStruct[] 
    Tablica struktur zawierająca informacje o pojedynczych zakupach użytkownika w ofercie.
    1. deal-id | long
     Identyfikator aktu zakupowego.
    2. deal-final-price | float
     Końcowa cena zakupu (z uwzględnieniem ewentualnego rabatu).
    3. deal-quantity | int
     Liczba kupionych przedmiotów.
    4. deal-date | datetime
     Data wystąpienia aktu zakupowego.
    5. deal-was-discounted | boolean
     Informacja czy zakup został dokonany z wykorzystaniem kodu rabatowego.
    6. deal-variant | PostBuyFormItemDealsVariantStruct
     Struktura zwracająca informacje o wybranym przez kupującego wariancie. W przypadku zakupu w ofercie w kategorii nie obsługującej wariantów oraz w przypadku licytacji w kategorii obsługującej warianty ta struktura będzie zwracana pusta.
     1. variant-name | string
      Nazwa parametru posiadającego warianty.
     2. variant-value | string
      Wartość wariantu parametru.
    7. deal-additional-services | PostBuyFormItemDealsAdditionalServiceStruct[]
     Tablica struktur zawierająca informacje o usługach dodatkowych wybranych do przedmiotu. Będzie ona zwracana tylko, jeżeli dla przedmiotu dokupiono taką usługę.
     1. additional-service-definitionId | string
      Identyfikator usługi dodatkowej.
     2. additional-service-name | string
      Nazwa usługi dodatkowej.
     3. additional-service-quantity | int
      Liczba kupionych usług.
     4. additional-service-price | float
      Cena jednostkowa usługi dodatkowej.
  3. post-buy-form-buyer-id | long
   Identyfikator kupującego.
  4. post-buy-form-amount | float
   Łączna cena za wszystkie zakupione w ramach transakcji towary (z wliczonym kosztem dostawy).
  5. post-buy-form-postage-amount | float
   Koszt wybranego sposobu dostawy.
  6. post-buy-form-invoice-option | int
   Informacja o tym, czy użytkownik chce otrzymać fakturę za zakupy (1 - chce, 0 - nie chce).
  7. post-buy-form-msg-to-seller | string
   Treść wiadomości dla sprzedającego.
  8. post-buy-form-invoice-data | PostBuyFormAddressStruct
   Struktura zawierająca dane użytkownika, na które ma zostać wystawiona faktura (wypełniana w przypadku, gdy post-buy-form-invoice-option = 1).
   1. post-buy-form-adr-country | int
    Identyfikator kraju.
   2. post-buy-form-adr-street | string
    Adres użytkownika.
   3. post-buy-form-adr-postcode | string
    Kod pocztowy użytkownika.
   4. post-buy-form-adr-city | string
    Miasto użytkownika.
   5. post-buy-form-adr-full-name | string
    Imię i nazwisko użytkownika.
   6. post-buy-form-adr-company | string
    Nazwa firmy użytkownika.
   7. post-buy-form-adr-phone | string
    Telefon użytkownika.
   8. post-buy-form-adr-nip | string
    NIP użytkownika. 
   9. post-buy-form-created-date | string
    Data utworzenia formularza pozakupowego.
   10. post-buy-form-adr-type | int
    Typ adresu, któy wskazał kupujący przy wypełnianiu formularza (analogiczny z typami zwracanymi przez doGetMyAddresses; dla adresów wpisanych ręcznie w polu zwracane jest 0).
   11. postBuyFormAdrId | string
    Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
   1. post-buy-form-shipment-address | PostBuyFormAddressStruct
    Struktura zawierająca adres do wysyłki użytkownika.
    1. post-buy-form-adr-country | int
     Identyfikator kraju. 
    2. post-buy-form-adr-street | string
     Adres użytkownika. 
    3. post-buy-form-adr-postcode | string
     Kod pocztowy użytkownika. 
    4. post-buy-form-adr-city | string
     Miasto użytkownika. 
    5. post-buy-form-adr-full-name | string
     Imię i nazwisko użytkownika. 
    6. post-buy-form-adr-company | string
     Nazwa firmy użytkownika. 
    7. post-buy-form-adr-phone | string
     Telefon użytkownika. 
    8. post-buy-form-adr-nip | string
     Pole nieużywane
     (zawsze będzie puste).
    9. post-buy-form-created-date | string
     Data utworzenia formularza pozakupowego.
    10. post-buy-form-adr-type | int
     Typ adresu, któy wskazał kupujący przy wypełnianiu formularza (analogiczny z typami zwracanymi przez doGetMyAddresses; dla adresów wpisanych ręcznie w polu zwracane jest 0).
    11. postBuyFormAdrId | string
     Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
   2. post-buy-form-pay-type | string
    Typ metody płatności (zgodny z Allegro Finanse - pełną listę typów znajdziesz tutaj). Dodatkowo, w polu zwrócone mogą zostać także dwa inne typy: co (Checkout PayU) oraz ai (Raty) a także trzy typy spoza Allegro Finanse: collect_on_delivery (Płacę przy odbiorze), wire_transfer (Zwykły przelew - poza systemem Allegro Finanse) oraz not_specified (dla post-buy-form-sent-by-seller = 1).
   3. post-buy-form-pay-id | long
    Identyfikator płatności.
   4. post-buy-form-pay-status | string
    Status transakcji Allegro Finanse (listę wszystkich możliwych statusów dla wpłat podejrzeć można tutaj).
   5. post-buy-form-date-init | string
    Data rozpoczęcia transakcji Allegro Finanse.
   6. post-buy-form-date-recv | string
    Data zakończenia transakcji Allegro Finanse.
   7. post-buy-form-date-cancel | string
    Data anulowania transakcji Allegro Finanse.
   8. post-buy-form-shipment-id | int
    Identyfikator sposóbu dostawy (listę identyfikatorów sposobów dostawy uzyskać można za pomocą metody doGetShipmentData).
   9. post-buy-form-gd-address | PostBuyFormAddressStruct
    Struktura zawierająca informacje o wybranym przez użytkownika punkcie odbioru.
    1. post-buy-form-adr-country | int
     Identyfikator kraju.
    2. post-buy-form-adr-street | string
     Adres punktu odbioru.
    3. post-buy-form-adr-postcode | string
     Kod pocztowy punktu odbioru.
    4. post-buy-form-adr-city | string
     Miasto, w którym znajduje się punkt odbioru.
    5. post-buy-form-adr-full-name | string
     Nazwa punktu odbioru.
    6. post-buy-form-adr-company | string
     Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
    7. post-buy-form-adr-phone | string
     Telefon komórkowy użytkownika.
    8. post-buy-form-adr-nip | string
     Pole nieużywane
     (zawsze będzie puste).
    9. post-buy-form-created-date | string
     Data utworzenia formularza pozakupowego.
    10. post-buy-form-adr-type | int
     Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
    11. postBuyFormAdrId | string
     Identyfikator punktu odbioru.
   10. post-buy-form-shipment-tracking | PostBuyFormShipmentTrackingStruct[]
    Tablica struktur zawierająca informacje o przesyłce.
    1. post-buy-form-operator-id | int
     Identyfikator operatora przesyłki (0 - Inny, 1 - UPS, 2 - GLS, 3 - Ruch, 4 - DHL, 5 - InPost, 6 - Poczta Polska, 7 - DPD, 9 - DPD, 10 - FedEX, 11 - TNT Express, 12 - DB Schenker, 13 - Raben, 14 - GEIS, 15 - Pocztex, 16 - DTS, 17 -PEKAES, 18 - Patron Service).
     1. postBuyFormOperatorName | string | Nazwa operatora przesyłki, gdy postBuyFormOperatorId = 0
    2. post-buy-form-package-id | string
     Identyfikator paczki.
    3. post-buy-form-package-status | string
     Status przesyłki (od operatora).
   11. post-buy-form-surcharges-list | long[]
    Tablica identyfikatorów dopłat do transakcji.
   12. post-buy-form-gd-additional-info | string
    Dodatkowe informacje związane z punktem dostawy.
   13. post-buy-form-payment-amount | float
    Kwota wpłacona przez kupującego za pośrednictwem Allegro Finanse.
   14. post-buy-form-sent-by-seller | int
    Informacja o tym która strona transakcji wypełniła formularz pozakupowy (0 - kupujący, 1 - sprzedający z poziomu Sendit.pl).
   15. post-buy-form-buyer-login | string
    Nazwa kupującego.
   16. post-buy-form-buyer-email | string
    Adres e-mail kupującego.
   17. post-buy-form-additional-services-amount | float
    Koszt usług dodatkowych.  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dogetpostbuyformsdataforsellers _response = array(
     'post-buy-form-data' => array(
        array(
           'post-buy-form-id' => 3381748,
           'post-buy-form-items' => array(
              array(
                 'post-buy-form-it-quantity' => 2,
                 'post-buy-form-it-amount' => 20.00,
                 'post-buy-form-it-id' => 972090662,
                 'post-buy-form-it-title' => 'Oferta testowa',
                 'post-buy-form-it-country' => 1,
                 'post-buy-form-it-price' => 10.00,
                 'post-buy-form-it-deals' =>
                    array(
                       'deal-id' => 987121979,
                       'deal-final-price' => 20.00,
                       'deal-quantity' => 1,
                       'deal-date' => '2013-12-18 13:08:16',
                       'deal-was-discounted' => true,
                       'deal-variant' =>
                             'variant-name' => 'Rozmiar',
                             'variant-value' => '42'))),
           'post-buy-form-buyer-id' => 2580451,
           'post-buy-form-amount' => 36.00,
           'post-buy-form-postage-amount' => 16.00,
           'post-buy-form-invoice-option' => 0,
           '
  post-buy-form-msg-to-seller' => 'Proszę o szybką wysyłkę',
           'post-buy-form-invoice-data' => array(
              'post-buy-form-adr-country' => 0,
              'post-buy-form-adr-street' => '',
              'post-buy-form-adr-postcode' => '',
              'post-buy-form-adr-city' => '',
              'post-buy-form-adr-full-name' => '',
              'post-buy-form-adr-company' => '',
              'post-buy-form-adr-phone' => '',
              'post-buy-form-adr-nip' => '',
              'post-buy-form-created-date' => '',
              'post-buy-form-adr-type' => 0),
     
           'post-buy-form-shipment-address' => array(
              'post-buy-form-adr-country' => 1,
              'post-buy-form-adr-street' => 'ul. Wspólna 80',
              'post-buy-form-adr-postcode' => '60-328',
              'post-buy-form-adr-city'  => 'Poznań',
              'post-buy-form-adr-full-name'  => 'Jan Kowalski',
              'post-buy-form-adr-company' => '',
              'post-buy-form-adr-phone' => '987-654-321',
              'post-buy-form-adr-nip'  => '',
              'post-buy-form-created-date' => '2010-04-21 16:20:54 ',
              'post-buy-form-adr-type' => 1),
   
           'post-buy-form-pay-type' => 'ab',
           'post-buy-form-pay-id' => 67364906,
           'post-buy-form-pay-status' => 'Zakończona',
           'post-buy-form-date-init' => '2010-10-21 16:22:06',
           'post-buy-form-date-recv' => '2010-10-21 16:22:07',
           'post-buy-form-date-cancel' =>
  '',
           'post-buy-form-shipment-id' => 10005,
           'post-buy-form-gd-address' => array(
              'post-buy-form-adr-country' => 1,
              'post-buy-form-adr-street' => 'ul. Gen. Maczka 1A/4',
              'post-buy-form-adr-postcode' => '60-651',
              'post-buy-form-adr-city' => 'Poznań',
              'post-buy-form-adr-full-name' => 'DHL SERVICE POINT: Moto-obroty',
              'post-buy-form-adr-company' => '',
              'post-buy-form-adr-phone' => '600111222',
              'post-buy-form-adr-nip'  => '',
              'post-buy-form-created-date' => '2010-04-21 16:20:02 ' ,
              'post-buy-form-adr-type' => 0),

           'post-buy-form-shipment-tracking' => array(
              array(
                 'post-buy-form-operator-id' => 3,
                 'post-buy-form-package-id' => '2812050417473',
                 'post-buy-form-package-status' => 'Dostarczone' ) ,
              array(
                 'post-buy-form-operator-id' => 1,
                 'post-buy-form-package-id' => '1Z7E09X67746525354'
  ,
                 'post-buy-form-package-status' => 'Wysłane z ładunkiem' )) ,
           'post-buy-form-surcharges-list' => array( 4381748 ),
           'post-buy-form-gd-additional-info' => 'W soboty punkt czynny do godziny 14.',
           'post-buy-form-payment-amount' => 40.00,
           'post-buy-form-sent-by-seller' => 0,
           'post-buy-form-buyer-login' => 'logintestowy',
           'post-buy-form-buyer-email' => 'test@domena.pl'))
  );


   • ERR_INPUT_ARRAY_EMPTY
    Tablica identyfikatorów transakcji jest pusta.
   • ERR_INPUT_ARRAY_OVERSIZED
    Liczba podanych identyfikatorów transakcji przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
   • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
    Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
   • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
    Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
   • ERR_SURCHARGES_ONLY
    Przekazano wyłącznie identyfikatory transakcji będących dopłatami.
   • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
    Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).