Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyPaymentsInfo

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobieranie kompletu informacji dot. ustawień Allegro Finanse z konta zalogowanego użytkownika.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmypaymentsinfo_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. payments-info | PaymentsInfoStruct
  Struktura z ustawieniami Allegro Finanse zalogowanego użytkownika.
  1. payments-balance | float
   Saldo konta.
  2. payments-bank-account | string
   Rachunek bankowy, na który przelewane są środki z konta Allegro Finanse.
  3. payments-user-data | PaymentsUserDataStruct
   Dane osobowe właściciela konta.
   1. user-full-name | string
    Imię i nazwisko użytkownika.
   2. user-address | string
    Adres użytkownika.
   3. user-postcode | string
    Kod pocztowy użytkownika.
   4. user-city | string
    Miejscowość użytkownika.
   5. user-country | int
    Identyfikator kraju użytkownika.
   6. user-phone | string
    Numer telefonu użytkownika.
  4. payments-payout | PaymentsPayoutStruct
   Struktura z informacjami o wypłatach.
   1. payout-type | int
    Wybrana opcja wypłat (1 - automatyczne, 2 - na żądanie).
   2. payout-auto-settings | PayoutAutoSettingsStruct
    Struktura z dodatkowymi informacjami dla wypłat automatycznych.
    1. payout-auto-amount | float
     Minimalna kwota dla wypłat automatycznych.
    2. payout-auto-frequency | PayoutAutoFrequencyStruct
     Struktura z informacjami o częstotliwości wypłat automatycznych.
     1. frequency-type | int
      Częstotliwość wypłat automatycznych (1 - w każdy dzień roboczy, 2 - raz w tygodniu, 3 - raz w miesiącu, 4 – niestandardowa (dla wypłat realizowanych przekazem pocztowym lub na konta zagraniczne: 14 dnia miesiąca, o ile wartość zgromadzonych środków przekroczy 100 zł lub ostatniego dnia miesiąca, niezależnie od kwoty, całość zgromadzonych środków)).
     2. frequency-week-value | int
      Ustalony dzień tygodnia dla wypłat, w przypadku gdy frequency-type = 2 (1 - pon, 2 - wt, ..., 7 - nd). Dla pozostałych frequency-type w polu zwracane jest 0.
     3. frequency-month-value | int
      Ustalony dzień miesiąca dla wypłat, w przypadku gdy frequency-type = 3 (-1 - ostatni dzień miesiąca, 1-31 - poszczególne dni miesiąca). Dla pozostałych frequency-type w polu zwracane jest 0.
  5. payments-notifications | int
   Informacja o włączonych powiadomieniach dot. Allegro Finanse (maska: 1 - e-mail o wpłacie od kupującego, 2 - e-mail o wypłacie, 4 - miesięczne zestawienie płatności).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmypaymentsinfo_response = array(
   'payments-info' => array(
      'payments-balance' => 9.99,
      'payments-bank-account' => 'PL 08 1140 2004 0000 3452 6875 5449',
      'payments-user-data' => array(
         'user-full-name' => 'Jan Kowalski',
         'user-address' => 'os. Przyjaźni 53/8',
         'user-postcode' => '61-629',
         'user-city' => 'Poznań'
         'user-country' => 1,
         'user-phone' => '+48600100200'),
      'payments-payout' => array(
         'payout-type' => 1,
         'payout-auto-settings' => array(
            'payout-auto-amount' => 100.00,
            'payout-auto-frequency' => array(
               'frequency-type' => 2,
               'frequency-week-value' => 5,
               'frequency-month-value' => 0))),
      'payments-notifications' => 3)
);

 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NEW_PAYMENTS_NOT_CONFIGURED
  Brak aktywnego konta w ramach Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).