Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetPaymentMethods (deprecated) USUNIEMY 13.01.2020

Ostatnia zmiana: 25.04.2013 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobieranie wszystkich dostępnych do wyboru (dla zalogowanego użytkownika) metod płatności. Do wykorzystywania przede wszystkim wraz z doSendPostBuyForm.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-ids | long[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów ofert, dla których lista metod płatności ma zostać zwrócona (minimum: 1, maksimum: 25).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetpaymentmethods_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-ids' => (3023953853, 3023953875)
);

 1. payment-methods | PaymentMethodsStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o dostępnych metodach płatności.
  1. payment-method-id | string
   Identyfikator metody płatności.
  2. payment-method-name | string
   Pełna nazwa metody płatności.
  3. payment-method-image | string
   Odnośnik do obrazka reprezentującego daną płatność.
  4. payment-method-usage | int
   Informacja o tym, w ramach jakiego typu płatności dana płatność może być użyta (maska: 1 - Allegro Finanse, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetpaymentmethods_response = array(
   'payment-methods' => array(
      array(
         'payment-method-id' => 'm',
         'payment-method-name' => 'mBank',
         'payment-method-image' => 'https://www.platnosci.pl/static/images/paytype/on-m.gif',
         'payment-method-usage' => 1),
      array(...),
      array(
         'payment-method-id' => 'wp',
         'payment-method-name' => 'Polbank',
         'payment-method-image' => 'https://www.platnosci.pl/static/images/paytype/on-wp.gif',
         'payment-method-usage' => 1),
      array(...),

      array(
         'payment-method-id' => 'wire_transfer',
         'payment-method-name' => 'Zwykły przelew (poza systemem PayU)',
         'payment-method-image' => '',
         'payment-method-usage' => 2),
      array(...))

);

 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Niepoprawny identyfikator aukcji lub wskazana aukcja została przeniesiona do archiwum.
 • ERR_ITEM_FROM_OTHER_COUNTRY
  Oferta wystawiona została w kraju innym niż kraj do którego zalogowany jest użytkownik.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_EMPTY_OR_OVERFLOWED
  Nie przekazano żadnego identyfikatora aukcji lub przekazano ich zbyt dużo.
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).