Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doRequestPayout

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na realizację wypłaty środków Allegro Finanse na rachunek bankowy przypisany do konta użytkownika.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dorequestpayout_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. request-payout | RequestPayoutStruct
  Struktura zawierająca informacje o wyniku realizacji wypłaty.
  1. payout-id | long
   Identyfikator wypłaty.
  2. payout-amount | float
   Kwota wypłaty.
  3. payout-time | long
   Termin dokonania wypłaty (w Unix time).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dorequestpayout_response = array(
   'request-payout' => array(
      'payout-id' => 256251,
      'payout-amount' => 100.00,
      'payout-time' => 1309478400)
);

 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_THIS_COUNTRY
  Metoda jest niedostępna w tym kraju (dotyczy aukro.ua).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NEW_PAYMENTS_NOT_CONFIGURED
  Użytkownik nie ma aktywnego konta Allegro Finanse. 
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_PAYOUT_NOT_POSSIBLE
  Nie można dokonać wypłaty (brak środków do wypłaty lub wypłata na żądanie nie jest możliwa dla tego konta - dot. wypłat realizowanych przekazem pocztowym lub na konta zagraniczne).
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).