Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetSiteJournalDealsInfo (deprecated) USUNIEMY 13.01.2020

Ostatnia zmiana: 28.07.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji z dziennika zdarzeń na temat liczby zdarzeń związanych z formularzami pozakupowymi w kontekście zalogowanego użytkownika, od zdefiniowanego (w parametrze journal-start) momentu (bierze pod uwagę chronologicznie najstarsze 10000 zdarzeń - zaczynając od podanego punktu startu). Aby sterować momentem rozpoczęcia pobierania informacji o liczbie zdarzeń (tak aby dotrzeć do danych najświeższych), należy w parametrze journal-start przekazywać odpowiednią wartość deal-event-id, zwracaną w ramach wywołania metody doGetSiteJournalDeals.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. journal-start | long | niewymagany
  Punkt startu, pozwalający na sterowanie momentem rozpoczęcia pobierania informacji o liczbie zdarzeń związanych z formularzami pozakupowymi (jego wartość zwracana jest w polu deal-event-id, zwracanym przez metodę doGetSiteJournalDeals).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetsitejournaldealsinfo_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'journal-start' => 4556899786
);

 1. site-journal-deals-info | SiteJournalDealsInfoStruct
  Struktura zawierająca informacje o liczbie zdarzeń związanych z formularzami pozakupowymi.
  1. deal-events-count | int
   Liczba zdarzeń, które miały miejsce od podanego punktu startu.
  2. deal-last-event-time | long
   Data ostatniego zdarzenia (w formacie Unix time).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetsitejournaldealsinfo_response = array(
   'site-journal-deals-info' => array(
      'deal-events-count' => 10000,
      'deal-last-event-time' => 1269800973)
);


 • ERR_INCORRECT_JOURNAL_START
  Niepoprawna wartość dla punktu startu.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.