Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

27 września 2019 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody WebAPI do pobierania informacji o użytkowniku / We are going to remove WebAPI methods for retrieving information about user

30 marca 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI do pobierania informacji o użytkowniku, dziś oznaczamy je jako deprecated:

Wczoraj udostępniliśmy nowy zasób, który pozwoli ci pobrać dane użytkownika, którego token przesyłasz w requeście.


On March 30th, 2020 we will remove the following WebAPI methods, which today we have marked as deprecated:

Yesterday we have introduced new resource, which allows you to retrieve user data, whose token is sent in the request.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 września 2019 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody WebAPI do ponownego wystawiania oferty / We are going to remove WebAPI methods for relisting offer

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że 30 września 2019 usuniemy poniższe metody WebAPI do ponownego wystawienia oferty:

Aby wystawić podobną ofertę przez REST API, wystarczy, że pobierzesz ją za pomocą GET /sale/offers/{offerId}, a następnie prześlesz całą jej strukturę przez POST /sale/offers z wyłączeniem:

 • numeru identyfikacyjnego oferty (id),
 • informacji, kiedy odbyła się ostatnia walidacja oferty (validatedAt),
 • daty utworzenia oferty (createdAt),
 • daty ostatniej aktualizacji oferty (updatedAt).

Pamiętaj, że musisz być uwierzytelniony i zautoryzowany jako sprzedawca, który wystawił tę ofertę. W ten sposób stworzysz nowy draft oferty na podstawie danych z oferty, którą pobrałeś wcześniej.
Jeśli oferta jest kompletna i poprawnie zwalidowana, to za pomocą metody PUT /sale/offer-publication-commands/{commandId} możesz ją opublikować w serwisie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym poradniku.
According to the previous announcement, we remind you that on September 30th, 2019 we will remove the following WebAPI methods for listing offer:

If you want to list similar offer via REST API, retrieve it by calling GET /sale/offers/{offerId}, and transfer the whole structure with POST /sale/offers apart from:

 • offer ID (id),
 • last offer validation (validatedAt),
 • offer creation date (createdAt),
 • last offer update (updatedAt).

Remember, you must be authenticated and authorized as a seller who listed the previous offer. Therefore, you will create a new draft offer based on data of the retrieved offer.
Once the offer is complete and properly validated, call PUT on PUT /sale/offer-publication-commands/{commandId} to publish the offer on the site.

You can find more details in our guide.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 września 2019 r.

Komunikaty techniczne

Zasoby do obsługi zamówień od dziś w wersji public / Orders management resources released in public version

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobów, dzięki którym jako sprzedawca możesz zarządzać zamówieniami. Wersję beta będziemy wspierać do 27.09.2019. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję wystarczy zmienić w nagłówkach:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

13 stycznia 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI, które już dziś oznaczamy jako deprecated:

Więcej informacji o tym w jak obsługiwać zamówienia przez Allegro REST API znajdziesz w naszym poradniku.
We have concluded the test period for resources, which allows you as a seller to manage orders. We will support the beta version until 27.09.2019. To switch to the public version, you should change the headers value ‘accept’ from:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ to ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

On January 13, 2019 we will remove the following methods, which today we have marked as deprecated:

You will find more information about processing orders in our tutorial.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 września 2019 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody WebAPI do zarządzania ustawieniami dostaw / We are going to remove WebAPI methods for delivery settings management

10 lutego 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI do zarządzania ustawieniami dostaw, dziś oznaczamy je jako deprecated.

Wczoraj udostępniliśmy nowe zasoby, które pozwolą ci zarządzać ustawieniami dostaw przez REST API.
On February 10th, 2020 we will remove following WebAPI methods, which today we have marked as deprecated:

Yesterday we have introduced new resources, which allow you to manage delivery settings via REST API.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 września 2019 r.

Komunikaty techniczne

W metodach dla zwrotów prowizji zmieniliśmy typ danych dla pola dealId z int na long / In commision refund methods data type in dealId field is changed from int to long

W poniższych metodach wdrożyliśmy dziś poprawkę:

Zmieniliśmy typ danych w polu dealId z int na long. Dzięki temu naprawiliśmy błąd z ograniczonym zakresem liczb przyjmowanym w polu dealId.


We released a fix in the following methods:

Data type in dealId field was changed from int to long. Owing to fix the problem a limited value for number accepted in dealId field with should not occur.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 sierpnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Usuwamy metody WebAPI do ponownego wystawiania oferty / We are going to remove WebAPI methods for relisting offer

30 września 2019 usuniemy poniższe metody WebAPI do ponownego wystawienia oferty:

Aby wystawić podobną ofertę przez REST API, wystarczy, że pobierzesz ją za pomocą GET /sale/offers/{offerId}, a następnie prześlesz całą jej strukturę przez POST /sale/offers z wyłączeniem:

 • numeru identyfikacyjnego oferty (id),
 • informacji, kiedy odbyła się ostatnia walidacja oferty (validatedAt),
 • daty utworzenia oferty (createdAt),
 • daty ostatniej aktualizacji oferty (updatedAt).

Pamiętaj, że musisz być uwierzytelniony i zautoryzowany jako sprzedawca, który wystawił tę ofertę. W ten sposób stworzysz nowy draft oferty na podstawie danych z oferty, którą pobrałeś wcześniej.
Jeśli oferta jest kompletna i poprawnie zwalidowana, to za pomocą metody PUT /sale/offer-publication-commands/{commandId} możesz ją opublikować w serwisie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym poradniku.
On September 30th, 2019 we will remove the following WebAPI methods for listing offer:

If you want to list similar offer via REST API, retrieve it by calling GET /sale/offers/{offerId}, and transfer the whole structure with POST /sale/offers apart from:

 • offer ID (id),
 • last offer validation (validatedAt),
 • offer creation date (createdAt),
 • last offer update (updatedAt).

Remember, you must be authenticated and authorized as a seller who listed the previous offer. Therefore, you will create a new draft offer based on data of the retrieved offer.
Once the offer is complete and properly validated, call PUT on PUT /sale/offer-publication-commands/{commandId} to publish the offer on the site.

You can find more details in our guide.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 sierpnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Zasoby do zarządzania czarną listą od dziś w wersji public / Blacklist management resources released in public version

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobów, dzięki którym jako sprzedawca możesz zarządzać czarną lista kupujących. Wersję beta będziemy wspierali do 02.09.2019. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję wystarczy zmienić w nagłówkach:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

14 października 2019 usuniemy poniższe metody WebAPI, które już dziś oznaczamy jako deprecated:
We have completed the test period for resources, which allows you as a seller to manage your blacklist of buyers. We will support the beta version until 02.09.2019. To switch to the public version, you should change the headers value ‘accept’ from:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ to ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

On October 14, 2019 we will remove the following methods, which today we have marked as deprecated:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 sierpnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Obsługa przesyłek - zmiana w identyfikatorach przewoźników / Shipments - changes in delivery company ID

Zgodnie z zapowiedzią od dziś dla zamówień z metodą dostawy:

 • Allegro Pocztex Kurier 48
 • Pocztex Kurier 24
 • Pocztex Kurier 48.

Zamiast identyfikatora POCZTEX, w poniższych procesach przekaż identyfikator Poczta Polska:According to the previous announcement for orders with delivery methods:

 • Allegro Pocztex Kurier 48
 • Pocztex Kurier 24
 • Pocztex Kurier 48.

Instead of POCZTEX delivery company ID, provide Poczta Polska in the following processes:

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 sierpnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Zasób bidding/offers/{offerID}/bid jest od dziś w wersji public. Metodę doBidItem oznaczamy jako deprecated i wprowadzimy w niej zmiany / Bidding/offers/{offerID}/bid resource released in public version. doBidItem is marked as deprecated

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobu bidding/offers/{offerID}/bid, dzięki któremu złożysz ofertę kupna w trwającej licytacji oraz pobierzesz informację na ten temat. Wersję beta będziemy wspierali do 23.08.2019. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję wystarczy zmienić w nagłówku:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

Metodę doBidItem już dziś oznaczamy jako deprecated i dodatkowo:

 • od 2.09.2019 nie kupisz przy jej pomocy oferty w formacie Kup Teraz;
 • 14.10.2019 usuniemy tą metodę.

We have completed the test period for bidding/offers/{offerID}/bid which allows you to place a bid in an auction and receive data about your bid. We will support the beta version until 23.08.2019. During this period, you can gradually switch to the public version. To switch to the public version, you should change the header value ‘accept’ from:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ to ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

We marked doBidItem method as deprecated and:

 • from 2.09.2019 you will not be able to use it to buy in offer with BuyNow format;
 • we will remove this method on 14.10.2019.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 sierpnia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Usunęliśmy metody WebAPI do obsługi Mojego Allegro oraz opcję wysyłki wiadomości do użytkownika / We have removed WebAPI methods for managing Moje Allegro and send message to user option.

Zgodnie z zapowiedzią dziś usunęliśmy poniższe metody WebAPI oznaczone jako deprecated:

Nie planujemy dodania odpowiedników metod doSendEmailToUser, doGetMyBidItems, doGetMyNotWonItems i doGetMyWonItems w REST API, z powodu ich niskiego użycia.

Przygotowaliśmy poradnik, w którym znajdziesz informacje jak przeglądać i zarządzać ofertami w REST API.


 

We have removed following WebAPI methods, which are marked as deprecated:

Due to low usage of doSendEmailToUser, doGetMyBidItems, doGetMyNotWonItems and doGetMyWonItems method, we do not plan to release the counterpart in REST API

You can find more details about offer management via REST API in our guide.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi